Landbrug

Vi driver 770 ha fra Egholm Slot.

Der drives 550 ha med traditionelt landbrug, hvor der dyrkes byg, hvede, rug, raps og græsfrø.

Det er driftsleder Carsten Møller, landbrugsmedhjælper Christian Thomsen og faglært landmand Morten Falck, som står for driften af landbruget, og udfører langt det meste markarbejde selv. Vi får hjælp ude fra til at køre møg fra hestene ud. Derudover har vi maskinstation til at lave vores Warp baller.

Der drives en rideskole fra Egholms store stald. Der er ca. 50 heste opstaldet. Rideskolen bliver drevet af Egholm ridecenter, Hanne Hansen.

Vi har ca 20 amme køer med kalve til at afgræsse og lave natur pleje på de gamle havbundsarealer. Vores kvæg er af racen Hereford.

Egholm Museum

Udstillingen rummer i dag en helt unik samling af våben fra 1600 -tallet op til og med 2. Verdenskrig.

Der er over 600 skydevåben og mere end 80 mannequiner..

Egholm landbrug

Egholm landbrug drives som traditionelt landbrug.

Samlet er der 770 ha. jord, som fordeler sig på skov, park, enge og landbrugsjord.