Landbrug


Landbrug

Vi driver 770 ha fra Egholm Slot.

Der drives 550 ha med traditionelt landbrug, hvor der dyrkes byg, hvede, rug, raps og græsfrø.

Det er driftleder Carsten Møller, landbrugsmedhjælper Christian Thomsen og elev Morten Falck, som står for driften af landbruget, og udfører langt det meste markarbejde selv.

Egholm Museum

Udstillingen rummer i dag en helt unik samling af våben fra 1600 -tallet op til og med 2. Verdenskrig.

Der er over 600 skydevåben og mere end 80 mannequiner..

Egholm landbrug

Egholm landbrug drives som traditionelt landbrug.

Samlet er der 770 ha. jord, som fordeler sig på skov, park, enge og landbrugsjord.