Egholm skov

Egholm skov er på ca. 120 ha.

Den er plantet for ca. 200 år siden og består primært af løvtræ.

Skoven går hele vejen fra slottet og ned til Vellerup Vig, en strækning på 3 km.

Hunde i skoven

Der er tilladt at gå en tur i skoven med sin hund, så længe den er i snor konstant. Ejere, som ikke fører deres hunde i snor, vil til enhver tid blive meldt til politiet uden yderligere varsel.

Tilbage til forsiden

Ridekort til Egholm skov

Anmodning om skovkort sker ved henvendelse til godset eller på mail: egholmgodskontor@gmail.com.
Godset kan nægte at udstede skovkort. Derudover kan skovkortet inddrages, hvis særlige forhold taler for dette. Pengene for den resterende periode vil ikke tilbagebetales.

Der må kun rides inden for den betalte periode. Betalingen er personlig og skal påføres med navn og adresse. Betalingen kan ikke overdrages til en anden person.

Fra 1. sep. 2021 er prisen for et skovkort til Egholm skov 1.000 kr. med moms.

Endags gæstekort skal gå gennem en person, som har skovkort i forvejen, samtidig skal der rides sammen med en, der har et skovkort. Pris pr. gang 100,00 kr. inkl. moms.

Der kan købes årskort, som løber fra indbetalingsdatoen, og der tilbagebetales ikke resterende, hvis man holder op med at ride. Hvis godskontoret kender telefonnummeret på den person, som skovkortet er lavet til, vil dette blive påført kortet.

Ridning

Der må kun rides på stier og veje, der er afmærket med hestesko. Kortet kan fås på Egholm godskontor.

Der må kun rides fra solopgang til solnedgang, dog senest kl. 20.30.

Skoven kan lukkes på dage, hvor der drives jagt eller på dage, hvor der sker særligt farligt skovarbejde, samt ved specielle lejligheder. Dette vil blive markeret med røde skilte.

Ridning i skoven skal ske på en forsvarlig måde overfor naturen og dyrelivet. Ridning i skoven sker på eget ansvar, da godset ikke har tegnet forsikring, som dækker evt. skade på hest og rytter.

Overholdes ovennævnte ikke, kan der ske bortvisning med det samme, og den resterende periode tilbagebetales ikke.