Landbrug

Landbrug


Vi driver 770 ha fra Egholm Slot.

Der drives 550 ha med traditionelt landbrug, hvor der dyrkes byg, hvede, rug, raps og græsfrø.


Det er driftleder Carsten Møller, landbrugsmedhjælper Christian Thomsen og elev Morten Falck, som står for driften af landbruget, og som udfører langt det meste markarbejde selv.


Egholm Museum og Godskontor

Trehøjevej 47

4070 Kr. Hyllinge

Tlf. 46 40 40 35

falck.egholm@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved